http://www.farnostokolicne.sk

Vypracovali sme Projektovú dokumentáciu pre obnovu a modernizáciu stredovekých úrovní podláh kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

projektová dokumentácia

Počas uplynulých mesiacov nám architektonická kancelária vypracovala Projektovú dokumentáciu pre obnovu a modernizáciu stredovekých úrovní podláh kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, pričom sa u podláh predpokladá po uložení technických vedení do vynechaných trás v podkladných poteroch s ich doplnením vo svätyni a v trojlodí, čím vznikne ucelená plocha na inštaláciu výsledného povrchu podláh v daných priestoroch. V priestoroch kaplnky sa predpokladá odstránenie betónovej konštrukcie podlahy pochádzajúcej prestavby arch Sztehla 1903-1904, ktorá bude nahradená novou skladbou s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou. V priestore kaplnky budú reštaurátorsky obnovené stupne pod oltárnou architektúrou. Po prejednaní a odsúhlasení vzoriek zástupcami KPÚ bola ako výsledná povrchová úprava zvolená gresová dlažby KRONOS- PRIMA MATERIA-CENTRE hr.10mm v kombinácii rozmerov 800 - 600/800/1200 mm, kladená na podložku PRODASO MEMBRANE SYSTEM. Spôsob kladenia dlažby je inšpirovaný dobovým zobrazením kladenia pieskovcovej barokovej dlažby v trojlodí. Pri obnove pôvodných úrovní podláh dôjde na styku jednotlivých úrovní k osadeniu nových schodiskových stupňov z pieskovca. Obnova pôvodných úrovní si vyžiada úpravu prahu otvoru v južnej stene trojlodia (vstup do múzea) ako i úpravu prahu a kamenného portálu západného vstupu.

Tento projekt finančne podporilo Mesto Liptovský Mikuláš 

 
replica rolex