http://www.farnostokolicne.sk

XVI. sympózium kánonického práva v Spišskej Kapitule

kapitula

 Spišská Kapitula 23. augusta (TK KBS) - Od utorka 21. do piatku 24. augusta prebieha v Kňazskom seminári biskup Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule XVI. sympózium kánonického práva. Podujatie otvoril Mons. Ján Duda, predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva. Vystupujú na ňom viaceré osobnosti z Vatikánu i iných štátov. 


Foto: Jozef Šimurdiak

::21. august::

::22. august::

 Slovenská spoločnosť kánonického práva (SSKP) má staronového predsedu. Vo funkcii pokračuje profesor kánonického práva Mons. Ján Duda. Rozhodlo o tom dnes valné zhromaždenie Spoločnosti, ktorého členovia sa zišli na záver XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule. Podpredsedom zostáva Mons. Tibor Hajdu. Do funkcie sú zvolení na štyri roky.

Profesor Duda po opätovnom zvolení informoval prítomných o činnosti SSKP od posledného valného zhromaždenia. Poďakoval všetkým aktívnym členom a povzbudil ich do ďalšej práce. Zároveň odovzdal slovo súdnym vikárom, prípadne ich poverencom, jednotlivých diecéznych tribunálov, aby predniesli referáty a správy o činnosti ich cirkevných súdov. 

XVI. sympózium kánonického práva, výnimočné najmä účasťou významných hostí a prednášajúcich z rímskych dikastérií, bolo oficiálne ukončené spoločnou modlitbou a požehnaním udeleným moderátorom SSKP pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) Mons. Štefanom Sečkom, spišským biskupom. 

TK KBS informovala Viera Hubová

( TK KBS, vh; ml ) 20120824028  

 
replica rolex