Začali sme prežívať Jubilejný rok sv. Martina v našej diecéze