http://www.farnostokolicne.sk

Zomrel Ing. arch. Július Rybák

 Bolo to 01.08.2008... vtedy naša farnosť prvý krát oslovila Ing. arch. Júliusa Rybáka o spoluprácu pri obnove nášho farského kostola. Na otázku, či pozná kostol sv. Petra z Alkantary vtedy odpovedal ... "veľmi dobre poznám a kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch ešte zo študenských čias. Vyrastal som v neďalekej Partizánskej Ľubči". V tomto rozhovore sa zrodilo jedno spoločné výnimočné putovanie nielen v odbornej ale najmä v ľudskej oblasti.

Vďaka jedinečnej citlivosti voči historickým súborom stavieb, kde sa zaradili aj naše kostoly a vysokej odbornosti, vznikali jednotlivé Projektové dokumentácie a ich realizácie:

Okoličné:

Elektronické spracovanie zamerania kostola a tvorba 3D modelu kostola sv. Petra z Alkantary

Obnova strešnej roviny a neskorostredovekej krovnej konštrukcie kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - r. 2010-2011

Revitalizácia severnej plochy kostola - realizácia Parku pátra Linčovského - r. 2011

Realizácia Múzea Ladislava Mattyasovszkého - r. 2011

Príprava všetkých realizovaných výskumov - archeologický, stavebno-historický, reštaurátorských - kostol sv. Petra z Alkantary

Príprava všetkých realizovaných reštaurátorských prác v kostole sv. Petra z Alkantary

Realizácia jednotlivých statických posudkov kostola sv. Petra z Alkantary

Sanačné úpravy kostola sv. Petra z Alkantary - r. 2014-2020

Stavebné úpravy interiéru kostola - II. etapa, kostol sv. Petra z Alkantary - realizuje sa 2019-2021

 

Smrečany:

Obnova všetkých strešných rovín a stredovekej krovnej konštrukcie kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

Santusník - 2011

Hlavná veža - 2012

Loď kostola - 2014

Svätyňa kostola a sakrestia - 2015

Obnova zastrešenia hradbového múru kostola: 2016-2017

Obnova zastrešenia vstupnej brany - 2018

Obnova hradbového múru - prinavrátenie omietok: 2019-2020

Príprava všetkých realizovaných reštaurátorských prác v kostole Očisťovania Panny Márie

 

Spolupráca pri tvorbe výstav:

Výstava “Zlatom a ohňom” v múzeu Cluny, Paríž, 2011-2012

 Výstava “Europa Jegellonica” - Kutná Hora, Varšava, Postupim, 2012-2013

 Výstava “Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500” Slovenská národná galéria, Bratislava 2018

Výstava "Ó hory, Ó hory, Ó hory" - česká Galéria Jaroslava Fragnera v Prahe 2018

 

Toto spoločné putovanie našej farnosti s pánom Ing.arch. J. Rybákom bolo zároveň každoročne obohatené publikačnou činnosťou Vydavateľstva G-Ateliér s.r.o. zameranou na diela P. Straussa, ktoré zostavoval Prof. Július Rybák či inej duchovnej literatúry - posledné vydané dielo je Benedikt z Canfieldu - Pravidlo dokonalosti, R. 2020.

8. september 2021 naše spoločné putovanie uzavrel. Odchádza od nás vzácny človek, ktorý zanecháva nesmierne hodnotnú stopu v našej farnosti i v našich chrámoch.  Preto chceme s veľkou úctou v srdci ďakovať Pánovi za jeho prítomnosť a veľké obohatenie odborné, ľudské i duchovné...

Pripojme svoje modlitby, aby ho Nebeský Otec prijal do svojho kráľovstva. 

"Odpočinutie večné daj mu o Pane..."

 

J.Tomaga

správca farnosti 

 
replica rolex