http://www.farnostokolicne.sk

Zomrel Prof. PhDr. Július Rybák, CSc.

 Vo veku nedožitých 88 rokov života odišiel do večnosti Prof. PhDr. Július Rybák, CSc., významný slovenský rusista, prekladateľ a vydavateľ  a pre našu farnosť veľmi blízky človek.

Július Rybák sa narodil 4. februára 1933, o pár dní by sa bol dožil 88 rokov. Rybák prednášal na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a Katedre jazykov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaslúžil sa o vydanie a spracovanie celoživotného diela Pavla Straussa, tri knihy venované dielu a životu maliarky Márie Medveckej, viacero prekladov z ruštiny, okrem iných preložil Prišvina, Jašina, Tolstoja či Cybina, vydal tiež antológiu ruskej poézie Moja druhá vlasť.

 

Profesor Rybák bol významnou postavou slovenskej kultúry. Aj v našom kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom si počas IV. Adventného koncertu prevzal cenu P. Straussa v roku 2013.

(vidˇ: ww.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/udalost-farnosti/adventny-koncert-2013)

S našou farnosťou sa zároveň úzko spája prostredníctvom svojho syna Ing. arch. Júliusa Rybáka, ktorý po 13 rokoch spolupráce na obnove našich kostolov, nám prostredníctvom svojej architektonickej kancelárie zanecháva vysokú kvalitu obnovy pre nás i ďalšie generácie.

Odpočinutie večné daj mu Pane...

 
replica rolex