http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme Sanáciu kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

hradbový múr 2019

 V druhom polroku 2019 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali sanáciu kamenného hradbového múru v podobe obnovy jeho zvislých a vodorovných konštrukcií. Súčasťou ranogotického kostola z polovice 14. stor. je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej si situovaný kostol. Ohradená plocha má tvar nepravidelného osemuholníka, múr je kamenný so sedlovou šindľovou strieškou. Línia múru je osemkrát zalomená, prerušená len murovanou vstupnou bránou. Po komplexnej obnove zastrešenia (2016-2018) sme pristúpili k sanácii kamenného muriva z jeho vonkajšej strany za účelom zlepšiť jeho stavebno-technický stav a to doplnením chýbajúceho kameňa ako aj ložnej vápennej malty. V rámci tejto etapy obnovy sa nám podarilo identifikovať aj dve pôvodné strieľne nachádzajúce sa v kamennom múre, ktoré sme následne aj obnovili do pôvodnej podoby.

Takto zrealizovaná sanácia kamenného hradbového múru predstavuje dôležitú prípravu pre finálnu obnovu - prinávrátenie dnes už neexistujúceho stavu jeho omietnutia sanačnými omietkami.

 

 
replica rolex