Obnova kostola sv. Petra z Alkantarty pohľadom Krajského pamiatkového úradu Žilina