Poznajme nášho patróna i jeho miesta pozemského života - sv. Petra z Alkantary

 link na video: www.youtube.com/watch

 link na web stránku: www.sanpedrodealcantaraarenas.com