http://www.farnostokolicne.sk

Pozdrav na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Doprevádza nás sv. František z Assisi a jeho Chválospev stvorenstva

 Po slávnosti 1. svätého prijímania našich detí sme na sv. omšiach pre rodiny s deťmi otvorili novú tému - sv. František z Assisi a jeho Chválospev stvorenstva, ktorý budeme  do konca školského roka prostredníctvom katechéz spoločne objavovať...

Spomienka na slávnosť 1. svätého prijímania 2024

74. výročie Akcie Kláštory v Okoličnom

Srdečne Vás pozývame k osobnej i spoločnej modlitbe za duchovné povolania

 

V rámci Týždňa modlitieb za duchovné povolania (15.04.-21.04.2024) Vás srdečne pozývame k osobnej i spoločnej modlitbe za duchovné povolania - osobitne vo štvrtok počas slávenia sv. omše spolu s eucharistickou adoráciou ako aj v počas liturgických slávení v Nedeľu Dobrého Pastiera.

Syndikovať obsah
 
replica rolex