Prajeme Vám všetkým požehnané sviatky Božieho narodenia

 

"Sláčikové Vianoce" zazneli na IV. adventnú nedeľu v našom farskom kostole

 Nádherné tóny "Sláčikových Vianoc " sa v IV. nedeľné popoludnie niesli v našom chráme sv. Petra z Alkantary v podaní Slovenskéko komorného orchestra pod umeleckým vedením Ewaldom Danelom, aby naše vnútro pozdvihli k Tajomstvu. Prinášame Vám fotoprezentáciu na našej Zonerame: eu.zonerama.com/farnostokolicne/Album/9283988#check-duplicates

Srdečne Vás pozývame na adventný koncert - SLÁČIKOVÉ VIANOCE

 Srdečne Vás pozývama na IV. Adventnú nedeľu o 16:00 hod. do nášho kostola sv. Petra z Alkantary na adventný koncert  - SLÁČIKOVÉ VIANOCE v podaní Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danielom.

V dnešný adventný deň prežívame celodennú poklonu Najsvätejšej sviatosti Oltárnej

 V dnešný adventný deň (09. decembra) prežívame celodennú poklonu Najsvätejšej sviatosti Oltárnej v rámci našej spišskej diecézy od 14:00 do 18:00 hod. Srdečne Vás pozývame k osobnej modlitbe pred Eucharistickým Kristom v tichu nášho farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

Prajeme Vám požehnaný čas adventu 2022

 

Domáca liturgia pri adventnom venci

 Biblista František Trstenský pripravil pre rodiny na adventné obdobie Domácu liturgiu pri adventnom venci. 

Celý dokument nájdete v prílohe tohto článku. Želáme Vám požehnané adventné obdobie 2022 doprevádzané spoločnou modlitbou a Božím slovom.

Zrealizovali sme "Sanáciu trhliny západného priečelia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom"

Západné priečelie - obnova

 Trhlina západného priečelia vznikla v r. 1813 veľkou povodňou, ktorá do značnej miery poškodila stavbu kostola. Keďže podložie kostola je tvorené striedajúcimi sa vrstvami naplavených pieskov a štrkov a základy kostola sú vymurované z lomového pieskovca, po povodni došlo pravdepodobne k ich oslabeniu z dôvodu presadnutia podložia.

Syndikovať obsah