http://www.farnostokolicne.sk

Odpustky v Spišskej diecéze v Roku viery

spišská katedrála I

 Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal Inštrukciu o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze, v ktorej, na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie s názvom Urbis et Orbis, stanovuje miesta a dni pre získanie úplných odpustkov v Roku viery. Zároveň diecézny biskup udeľuje špeciálne právomoci kňazom, ktorí budú počas Roka viery v určených kostoloch vysluhovať sviatosť zmierenia. V Inštrukcii sú aj špeciálne nariadenia a odporúčania. Inštrukciu spišského diecézneho biskupa o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze je potrebné zverejniť vo farských časopisoch a na výveskách všetkých kostolov. Inštrukciu si môžete stiahnuť v prílohe.Informoval kancelár Biskupského úradu spišskej diecézy Peter Majda.


PrílohaVeľkosť
Odpustky v Roku viery.pdf1.42 MB
 
replica rolex