Nový rok 2020 sme privítali aj krásnym koncertom Polhorskej muziky

 Srdečne ďakujeme za krásne chvíle, do ktorých vstúpila naša slovenská tradícia plná viery v Boha.

Obec Závažná Poruba spolu s Urbárom podporili vybavenie kaplnky sv. Lukáša

 V závere roku 2019 obec Závažná Poruba spolu s Urbárom Závažná Poruba podporili vybavenie našej kaplnky sv. Lukáša. Obec poskytnutou dotáciou vo výške 200,00 Eur a Urbár darom v rovnakej výške. Vďaka tejto pomoci sme mohli zakúpiť nový keyboar s príslušenstvom, ktorý bude využívaný pri jednotlivých liturgických sláveniach v samotnej kaplnke.

4. adventný koncert 2019

 

Srdečne Vás dnes pozývame na celodennú poklonu

 Srdečne Vás pozývame dnes (09. decembra) prežiť chvíle osobnej modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary od 13:00 do 18:00 hod.

Celodennú poklonu prežívame v našej farnosti v rámci úcty a poklony Sviatosti Oltárnej v spišskej diecéze.

V tomto adventnom čase sa nám ponúka príležitosť zotrvať pred Eucharistickým Kristom v tichu a modlitbe. Srdečne Vás pozývame.

Syndikovať obsah