http://www.farnostokolicne.sk

Dnes slávime Nedeľu Božieho slova

 Celý text Apoštolského listu pápeža Františka s názvom Aperuit illis nájdete na: www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/hladat/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Vydali sme Farský kalendár 2020

 Aj pre tento rok sme vydali Farský kalendár 2020 na tému: Františkánska spiritualita  kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Objednať a zakúpiť si ho môžete vo farskom kostole v Okoličnom.

Zrealizovali sme Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

stallum 2019

 V druhom polroku 2019 sme zrealizovali Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná stallum je datovaná na začiatok 16. stor.Umiestnená je pod západnou emporou a dodnes súvisí s bohato zachovaným neskorogotickým interiérom kostola a najmä s jeho rrenesančným dreveným maľovaným stropom v lodi kostola.

Zrealizovali sme Sanáciu kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

hradbový múr 2019

 V druhom polroku 2019 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali sanáciu kamenného hradbového múru v podobe obnovy jeho zvislých a vodorovných konštrukcií. Súčasťou ranogotického kostola z polovice 14. stor. je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej si situovaný kostol.

Nový rok 2020 sme privítali aj krásnym koncertom Polhorskej muziky

 Srdečne ďakujeme za krásne chvíle, do ktorých vstúpila naša slovenská tradícia plná viery v Boha.

Obec Závažná Poruba spolu s Urbárom podporili vybavenie kaplnky sv. Lukáša

 V závere roku 2019 obec Závažná Poruba spolu s Urbárom Závažná Poruba podporili vybavenie našej kaplnky sv. Lukáša. Obec poskytnutou dotáciou vo výške 200,00 Eur a Urbár darom v rovnakej výške. Vďaka tejto pomoci sme mohli zakúpiť nový keyboar s príslušenstvom, ktorý bude využívaný pri jednotlivých liturgických sláveniach v samotnej kaplnke.

Syndikovať obsah
 
replica rolex