http://www.farnostokolicne.sk

2. augusta slávime sviatok Panny Márie, Kráľovnej anjelov s porciunkulovými odpustkami

 Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal, po čom túži pre spásu duší.

Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť - severná kaplnka" je Ministerstvom kultúry SR schválený a začal sa realizovať!

 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktorá bola vypracovaná so zámerom interiérovej obnovy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary a odovzdaná na Ministerstvo kultúry SR v polovici decembra 2022, bola v mesiaci júl 2023 schválená vo výške 70 000 Eur.

Slávnosť Porciunkuly 2023

 

Modlitba

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 3. svetový deň starých rodičov a seniorov, 23. júl 2023

 „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50)

V týchto dňoch sme sa rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom a privítali sme nového pána kaplána Gustáva

 V nedeľu 02.07.2023 sme sa spoločne rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom, ktoýí v našej farnosti pastoračne pôsobil celé dva roky. Vyjadrujeme mu veľké poďakovanie za všetku jeho pastoračnú starostivosť najmä o deti či mladých. Zároveň sme dňa 04.07.2023 pri večernej sv. omši nového pána kaplána Gustáva.

Letná sezóna 2023

 

Františkánska skúsenosť 23 počas letných dní aj v našej farnosti

 Milí farníci ... pozývame vás alebo vašich priateľov, známych na františkánsku skúsenosť v našej farnosti, je to už tretí ročník.

Syndikovať obsah
 
replica rolex