http://www.farnostokolicne.sk

Srdečne Vás pozývame na adventný koncert - SLÁČIKOVÉ VIANOCE

 Srdečne Vás pozývama na IV. Adventnú nedeľu o 16:00 hod. do nášho kostola sv. Petra z Alkantary na adventný koncert  - SLÁČIKOVÉ VIANOCE v podaní Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danielom.

V dnešný adventný deň prežívame celodennú poklonu Najsvätejšej sviatosti Oltárnej

 V dnešný adventný deň (09. decembra) prežívame celodennú poklonu Najsvätejšej sviatosti Oltárnej v rámci našej spišskej diecézy od 14:00 do 18:00 hod. Srdečne Vás pozývame k osobnej modlitbe pred Eucharistickým Kristom v tichu nášho farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

Prajeme Vám požehnaný čas adventu 2022

 

Domáca liturgia pri adventnom venci

 Biblista František Trstenský pripravil pre rodiny na adventné obdobie Domácu liturgiu pri adventnom venci. 

Celý dokument nájdete v prílohe tohto článku. Želáme Vám požehnané adventné obdobie 2022 doprevádzané spoločnou modlitbou a Božím slovom.

Zrealizovali sme "Sanáciu trhliny západného priečelia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom"

Západné priečelie - obnova

 Trhlina západného priečelia vznikla v r. 1813 veľkou povodňou, ktorá do značnej miery poškodila stavbu kostola. Keďže podložie kostola je tvorené striedajúcimi sa vrstvami naplavených pieskov a štrkov a základy kostola sú vymurované z lomového pieskovca, po povodni došlo pravdepodobne k ich oslabeniu z dôvodu presadnutia podložia.

Príhovor duchovného otca farnosti: Svätý Peter z Alkantary ako vzor cnostného života

výročie 400

 V rámci slávenia DNI sv. PETRA z ALKANTARY dňa 20. októbra sme počas slávenia sv. omše spoznávali Petra z Alkantary ako vzor cnostného života.

 

Príhovor duchovného otca farnosti: Svätý Peter z Alkantary ako kazateľ ľudových misií

piasencia

 V rámci slávenia DNI sv. PETRA z ALKANTARY dňa 19. októbra sme počas slávenia odpustovej sv. omše spoznávali nášho patróna ako kazateľa ľudových misií.
Prinášame Vám záznam príhovoru ako aj link k videu, ktoré bolo medzi prvou a druhou časťou príhovoru :www.youtube.com/watch

Syndikovať obsah
 
replica rolex