Prezentácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v 2. polroku 2021

nástenné maľby - iluminácia

 Realizovaný projekt Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné s názvom "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary" sa dostal v druhom polroku 2021 do svojej predposlednej fázy, ktorá bola zameraná na nasledovnú stavebnú činnosť:

Zrealizovali sme výmenu sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

obnova okien 2021

 Už začiatkom 20. stor. arch. O. Sztehlom boli gotické okná v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary rozsiahlym spôsobom obnovené (História Domus: opravy a výmeny gotických kružieb a rebier + výmena okenných výplní za ..."ozdobnejšie zasklenie okien svätyne, jednoduché zasklenie ostatných okien kostola"). Zrealizovaná obnova bola do značnej mieri poškodená počas II.

Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" : sochárska výzdoba a záverečná etapa je zrealizovaná v rozsahu schváleného projektu v r. 2021.

oltárna výzdoba sv. Ondreja 2021

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv.

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 4 žiadosti na rok 2022

projekty 2022

 Posledný deň v roku 2021 naša farnosť odovzdala 4 nové žiadosti na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Nový slovenský Rímsky misál sme začali používať pri slávení liturgie od 01. januára 2022

rímsky misaligned 2022

 Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska ukončila práce na obnovenom slovenskom znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania.

momentum života v našom čase 2022

... uprostred svätej noci 2021...

Syndikovať obsah