http://www.farnostokolicne.sk

Naša farnosť slávila slávnosť 1. svätého prijímania

 

Vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary sme v nedeľu 14. mája 2023 slávili slávnosť 1. svätého prijímania našich detí. Sprevádzajme ich vo svojich modlitbách a obetách aj naďalej, aby prijatie Eucharistického Krista týmto deťom a ich rodinám bol skutočne novým priestorom, v ktorom duchovný život bude rásť. 

Pripravujeme Letný detský tábor našej farnosti - Zuberec 2023

zuberec

 Pozývame všetky deti našej farnosti Okoličné od 7 do 15 rokov na Letný pobytový Tábor v termíne 16.-22. júla 2023 na fare v Zuberci. Pre deti je pripravený zaujímavý program.

Týždeň modlitieb za TV LUX

Cesta do Emauz, hudobno-slovná siuta, Veľkonočná nedeľa 2023

 

Veľkonočná nedeľa sa v našej farnosti niesla v znamení aj našej hlbokej Cesty do Emauz. V kostole sv. Petra z Alkantary preto zaznela hudobná-slovná suita, ktorú si možete pozrieť na: www.youtube.com/watch

foto na: eu.zonerama.com/farnostokolicne/Album/9637231

ĎAKUJEME...

Prajeme Vám požehnané sviatky vzkrieseného Pána

 

Na Veľkonočnú nedeľu zaznie hudobno-slovná suita s názvom "CESTA DO EMAUZ"

Naša farnosť pre Vás pripravila hudobno slovnú suitu pod názvom "Cesta do Emauz", aby sme mohli spoločne kostole sv. Petra z Alkantary prežiť aj prostredníctvom hudby a slova radostnú zvesť vzkriesenia Ježiša a tak zároveň naplniť čas myšlienkami, tónmi, atmosférou, ktorá nás k nášmu Pánovi povznáša. Srdečne Vás pozývame o 17:30 hod.

Syndikovať obsah
 
replica rolex