http://www.farnostokolicne.sk

Príhovor duchovného otca farnosti: Svätý Peter z Alkantary a jeho rozhodnutie zasvätiť život Bohu

Majarretes

 V rámci slávenia DNI sv. PETRA z ALKANTARY dňa 18. októbra sme počas slávenia sv. omše spoznávali rozhodnutie Petra z Alkantary vstúpiť do františkánskeho kláštora.
Prinášame Vám záznam príhovoru ako aj link k videu, ktoré bolo v jeho závere: www.youtube.com/watch
 
 

Blahoželanie a pozdrav k sláveniu sviatku nášho patróna

 

V španielskej svätyni sa na sviatok sv. Petra z Alkantary modlili aj za nás!

San Pedro de alcántara

 Svätec Peter z Alkantary v stredu (19. októbra 2022) na jeho sviatok spája všetkých, ktorí si uchovávajú a rozvíjajú úctu k tomuto veľkému mužovi 16. stor. V tento deň však veriaci v španielskej svätyni Arenas de san Pedro de Alcántara počas slávenia liturgie, ktorej predsedal kardinál Mons.

V našej farnosti v dňoch 16.10.-23.10.2022 budeme sláviť 400-té výročie blahorečenia sv. Petra z Alkantary

 V našej farnosti budeme v nasledujúcich dňoch /16. októbra - 23. októbra 2022/ sláviť DNI SV. PETRA z ALKANTARY, ktorými si chceme pripomenúť 400-té výročie jeho blahorečenia a zároveň hlbšie spoznať nášho patróna a veľkého františkánskeho kňaza.

Dnes slávime sv. Františka z Assisi - svätca, ktorý nás chce doprevádzať na našej ceste viery

 Slávnostnú liturgiu budeme dnes sláviť o 18:00 hod. vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary.

Dnes slávime "Tranzitus" - prechod sv. Františka z Assisi z pozemského života do večnosti

Miesto, na ktorom zomiera sv. František z Assisi sa nachádza v tesnej blízkosti samotného kostolíka Porciunkuly.

 

Syndikovať obsah
 
replica rolex