http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

Zemiaková medaila z Biblickej olympiády

biblická olympiáda

  Rok 2010 nesie prívlastok olympijský. Vo februári sme so zápalom sledovali počínanie našich športovcov na zimných olympijských hrách vo Vancouveri. Tieto hra boli pre nás po dlhom čase veľmi úspešné. Čo však už málokto vie je, že v tomto školskom roku prebieha už deviaty ročník Biblickej olympiády.

Dnes nezabudnime na barbarskú noc-jasným spôsobom sa dotkla aj františkánskeho kostola v Okoličnom

františkánsky kláštor niekedy

"Kláštory by mali zostať nedotknuteľné. Tie krásne, niekoľkoročné budovy zostali úplne prázdne" - aj takto zhodnotil dôsledky barbarskej noci bývalý disident František Mikloško. 

Farský volejbalový turnaj 10.4.2010

Spoločná foto na záver

 Športu zdar, volejbalu zvlášť!

  Toto heslo doslova a dopísmena platilo v sobotu 10. apríla 2010, kedy sa v telocvičniach Základnej školy v Okoličnom uskutočnil už tradičný volejbalový turnaj farnosti Okoličné.

Štvrté neformálne stretnutie farníkov

Ján Pavol II

 V nedeľu 11. apríla sa v popoludňajších hodinách na farskom úrade uskutočnilo Štvrté neformálne stretnutie farníkov, ktoré sa nieslo v znamení Svedectva Jána Pavla II. Táto téma v túto nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva, nebola samozrejme náhodná. Z jeho rúk totiž vzišlo rozhodnutie ustanoviť Druhú veľkonočnú nedeľu aj ako Nedeľu Božieho milosrdenstva a zároveň Pán si Jána Pavla II.

Abba Pater od Jána Pavla II. zaznelo počas nedeľného slávenia

 Preklad predslovu k modlitbe Otče náš:

 

Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.

Ja budem tvojím otcom a ty budeš mojím synom.

 

Toto sú prorocké slová hovoriace o Bohu, kde Otec je najvýšši a najautentickejší..

Izaiáš hvoorí: Pane, ty si náš otec, my sme hlina a ty dávaš formu,

všetci sme dielom tvojiich rúk.

 

Videoklip Svetlo - Krížik z albumu Petra Križana: Zanechať stopu

 Petrov videoklip hovorí jasnou rečou o dôležitosti zanechať stopu dobra vo všetkých ľuďoch okolo nás.Kamera, rézia, strih: Marek Kovácik
Hrali: Peter Krizian, Marianna Halimovicová, Matús Bachan, Magdaléna Bachanová

Ti siamo vicine - Sme pri Tebe

ti siamo vicine

 Slová, ktoré Svätému Otcovi adresovali pútnici počas veľkonočných slávení, aby ho uistili o svojej blízkosti. Azda to všetko začalo byť viditeľné od polnočnej sv. omše, kedy sa udial útok na Benedikta XVI. ( aj keď ako sa neskôr ukázalo, spôsobila ho psychicky chorá žena), avšak dnes to možno vnímať ako istý predobraz ďalších, už skutočných útokov.

Vzkriesený Kristus sa musí stať novým prameňom života pre veriaceho človeka

 

Pieseň od Piotra Rubika z koncertu na počesť Jána Pavla II z Kielce (2005) nech posilní myšlienku VZKRIESENÉHO Pána ako prameňa pravdy pre život veriaceho človeka.

Pastiersky list otca biskupa Františka na Veľkonočnú nedeľu

Tondra

Drahí bratia a sestry! Učitelia duchovného života často používajú latinské príslovie: „Per crucem ad lucem – Cez kríž prichádzame k svetlu“. Aj my slávime veľkonočné sviatky, ktoré by neboli, keby nebolo Veľkého piatku. Aby mohol Pán Ježiš vstať z mŕtvych, musel najprv zomrieť. Nemusel však zomrieť takou krutou smrťou.

Syndikovať obsah
 
replica rolex