Oznamy: youtube

adventný koncert 2013 - ukážka

Pašie podľa sv. Matúša s textami Pavla Straussa

 V stredu Veľkého týždňa vo večerných hodinách zazneli  našom kostole sv. Petra z Alkantary Pašie podľa sv. Matúša s použitím úpravy Melchiora Vulpiusa a textami Pavla Straussa. Celé Pašie si môžete pozrieť na: www.farnostokolicne.sk/category/kategorie/youtube
 
 

Syndikovať obsah