http://www.farnostokolicne.sk

Stretnutia

Naše lektorské stretnutia majú akýsi cyklus, v ktorom sa striedajú 3 obsahovo  rôzne stretnutia.

Na začiatku každého lektorského stretnutia si rozdelíme našu službu na nasledujúce 2 týždne. Potom sa spolu pustíme buď do nejakej biblickej témy, alebo sa spojíme  v spoločnej modlitbe.

Modlitbové stretnutie - jeho obsahom je samozrejme modlitba. Ako spoločenstvo sa chceme navzájom podeliť  o svoje myšlienky, ktoré máme, keď čítame Božie slovo. No zároveň chceme v našich modlitbách pamätať aj na našu farnosť.

Biblické stretnutie - na tomto stretnutí sa venujeme nedeľným čítaniam. Spoločne si ich prečítame. Nasleduje menšia diskusia i teologický výklad Božieho slova.

Neformálne stretnutie - Čo si predstaviť pod týmto názvom? Na tomto stretnutí si chceme trošku oddychnuť, porozprávať sa, zabaviť a byť spolu. Veríme, že tieto stretnutia rozšírime o iné spoločné aktivity, napr. spoločný výlet, opekanie, atď...

 

 

 
replica rolex