http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: liturgia

3. pôstna nedeľa prináša stretnutie Ježiša so Samaritánkou

samaritánka

Evanjelium podľa Jána 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.

Popolcovou stredou sa začne pôstna príprava na slávenie Veľkej noci

Popolcová streda

 Bratislava 12. februára (TK KBS) - Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 13. februára.

Prvá adventná nedeľa je spojená so začiatkom liturgického roka

adventný veniec

 Bratislava 30. novembra (TK KBS) - Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach.

Benedikt XVI.: Hudba nie je iba akýmsi skrášľovaním liturgických slávností

papa in aula 03

 Benedikt XVI. dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v Aule Pavla VI. šesť tisíc členov talianskej Asociácie svätej Cecílie, ktorej cieľom je rozvoj a podpora liturgickej hudby. Vo svojom príhovore na príkladoch sv.

Katolícka cirkev si v novembri pripomenie dva významné sviatky

dušičky večer

  Bratislava 29. októbra (TK KBS) - Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať.

Evanjelista Lukáš je výraznou postavou novozákonných spisov

lukáš

 Evanjelista Lukáš je v úvodoch jednotlivých vydaní Nového zákona charakterizovaný ako autor tretieho evanjelia a Skutkov apoštolov, ako ten, ktorý bol pôvodne pohanským lekárom a jeho evanjelium nesie prvky katolíckosti, mariológie a požiadavky kresťanského života.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Božie milosrdenstvo

Všetko sa to začalo prostredníctvom sestry Faustíny (vlastným menom Helena Kowalska). Narodila sa 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej rodine. Pokrstená bola vo farnosti sv. Kazimíra vo Swinicach Warckich 27. 8. 1905. Po niekoľkých rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

Veľká Noc - najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka

Veľkonočné ráno 2011

Bratislava, 30. marca (TK KBS) - Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Prinášame historické súvislosti a pozadie tohto sviatku. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21.

Deň počatého života

 

Modlitba o úctu k životu

 

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, 

že si povolal do života každého človeka.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých.

Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších,

Pôstne obdobie (historické pozadie a súvislosti)

Popolcová streda

Bratislava, 20. februára (TK KBS) - Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 22. februára.

Syndikovať obsah
 
replica rolex