Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" : sochárska výzdoba a záverečná etapa je zrealizovaná v rozsahu schváleného projektu v r. 2021.

oltárna výzdoba sv. Ondreja 2021

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv.

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 4 žiadosti na rok 2022

projekty 2022

 Posledný deň v roku 2021 naša farnosť odovzdala 4 nové žiadosti na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Nový slovenský Rímsky misál sme začali používať pri slávení liturgie od 01. januára 2022

rímsky misaligned 2022

 Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska ukončila práce na obnovenom slovenskom znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania.

momentum života v našom čase 2022

... uprostred svätej noci 2021...

Adventný čas 4/2021

Syndikovať obsah