http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme projekt s názvom: "Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) - I. etapa: výskum a dokumentácia"

historia domus

 Myšlienka o vytvorení monografie františkánskeho konventu v Okoličnom sa už pomerne dlho objavuje na pozadí zrealizovaných výskumov a samotnej obnovy kostola sv.

Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" - II. etapa: oltárna architektúra a sochárska výzdoba je zrealizovaná.

sochy oltára sv. Ondreja

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary vyvolala realizácia sanácie vlhkosti trojlodia kostola v druhom polroku 2017 (pozri: www.farnostokolicne.sk/clanok/realizujeme-stavebne-upravy-trojlodia-1etapa-sanaciu-vlhkosti

Živé vysielanie slávenia sv. omší nájdete tu.

youtube profil

Link pre sledovanie živého vysielania slávenia sv. omší nájdete tu:

www.youtube.com/farnostokolicne

Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná-stallum je komplexne zreštaurovaná

lavica kostolná stallum 2020

 Počas posledných pracovných dní roka 2020 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch nanovo nainštalovali neskorogotickú drevenú maľovanú lavicu kostolnú - stallum, ktorá po dvoch rokoch reštaurátorských prác je komplexne zreštaurovaná.

Živé vysielanie slávenia sv. omše

 Živé vysielanie slávenia sv. omše dňa 04.01.2021 a 05:01.2021 bude z kostola sv. Petra z Alkantary o 18:00 hod.  V stredu (06.01.2021) bude liturgia slávená o 11:00 hod. Spoločne sa duchovne spojme pri betlehemskom Dieťati.

Link: www.youtube.com/user/farnostokolicne

 

Realizujeme komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa

lavica kostolna 2020

 V druhom polroku 2020 sme začali realizovať II. etapu komplexných reštaurátorských prác na neskorogotickej drevenej maľovanej lavici kostostej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. I. etapa reštaurátorských prác bola ukončená koncom r.

Liturgia polnočnej sv. omše z kostola sv. Petra z Alkantary

 Slávenie liturgie polnočnej sv. omše z kostola sv. Petra z Alkantary si môžete pozrieť na:

www.youtube.com/watch

Syndikovať obsah
 
replica rolex