Nadišiel nám čas pre duchovné prijímanie Krista

comunione spirituale

 

Vstúpili sme do obdobia 14 dní, v ktorých bude absentovať slávenie liturgie uprostred spoločenstva veriacich v našich chrámoch. Preto je dôležité, aby sme sa správne zorientovali v tak úplne novej situácii duchovného života.

Viac ako inokedy nám Cirkev ponúka tzv. duchovné prijímanie.

Modlitba

 

Zákaz verejných bohoslužieb platí v plnom rozsahu aj pre našu farnosť

 Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes (10.marca 2020) Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu!

covid 19

 V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny 8. marec 2020 - 7:52 poslal spravca

Finišujeme s prvou etapou reštaurátorských prác na omietkách svätyne

klenba s primárnou vrstvou

 Prvá etapa reštaurátorských prác na omietkách svätyne spočíva v odstránení všetkých sekundárnych vrstiev (jednotlivé vrstvy malieb, ktoré boli zrealizované počas jednotlivých opráv kostola). Následne budú rovnako odstránené všetky sekundárne vrstvy aj na kamenných rebrách sieťovej klenby svätyne.

Dnes slávime Nedeľu Božieho slova

 Celý text Apoštolského listu pápeža Františka s názvom Aperuit illis nájdete na: www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/hladat/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Lešenárska konštrukcia bola odovzdaná reštaurátorom za účelom komplexnej obnovy sväytne kostola

lešenárska konštrukcia

 Počas týchto dní (20.01.-24.01) bola montážnikmi odovzdaná celoplošná lešenárska konštrukcia stavebnému dozoru stavby "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - 2. etapa, ktorý ju následne prevzal z hľadiska bozp i stavebnotechnického riešenia.

Syndikovať obsah