http://www.farnostokolicne.sk

"Cesta veriacich, ktorí hľadajú očistenie... "_ slávnosť Obetovania Pána vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

 Ďakujeme všetkým prítomným na krásne slávenie sviatku Obetovania Pána - osobitne hlávnému celebrantovi Mons. Antonovi Tyrolovi.

Slávenie sviatku Obetovania Pána

 

Výzvy pre spišskú diecézu

Pastiersky list diecézneho otca biskupa Františka

 Pastiersky list diecézneho otca biskupa Františka Trstenského si môžete vypočuť na: fb.watch/pIvP0PS1nt/ 

Slávime Nedeľu Božieho slova

 Dňa 21. januára 2024 slávime Nedeľu Božieho slova a zároveň vstupujeme do druhej etapy diecézneho pastoračného plánu - "Ježišova cesta do Emauz", v ktorej chceme osobne ako emauzský učeníci počúvať Ježišovo slovo. Preto sa tento deň stáva pre nás darom i výzvou.

Darom, že môžeme denne s Ježišovým slovom preživať každú chvíľu svojho života.

Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť - severná kaplnka" v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova je úspešne ukončený

sevená kaplnka 2023

 Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť: severná kaplnka v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova je úspešne ukončený. Predmetná časť je súčasťou Projektovej dokumentácie s názvom "Stavebné úpravy interiéru - 2. etapa, kostol sv. Petra z Alkantary", ktorá bola rozdelená na dve časti:

1. svätyňa a trojlodie kostola realizovaná v r. 2020-2022

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru)" je úspešné ukončený

Smrečany plot 2023

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru) je v polovičnej výmere ukončený. Cieľom predmetnej obnovy bolo zlepšenie stavebno-technického stavu hradbového kamenného múru z jeho vnútornej strany prinavrátením vápenných sanačných omietok, ktoré boli aplikované podľa technologického postupu Mape Antique.

Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny

 Drahí bratia a sestry!

Syndikovať obsah
 
replica rolex