Vydali sme Farský kalendár 2020

 Aj pre tento rok sme vydali Farský kalendár 2020 na tému: Františkánska spiritualita  kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Objednať a zakúpiť si ho môžete vo farskom kostole v Okoličnom.

Zrealizovali sme Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

stallum 2019

 V druhom polroku 2019 sme zrealizovali Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná stallum je datovaná na začiatok 16. stor.Umiestnená je pod západnou emporou a dodnes súvisí s bohato zachovaným neskorogotickým interiérom kostola a najmä s jeho rrenesančným dreveným maľovaným stropom v lodi kostola.

Zrealizovali sme Sanáciu kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

hradbový múr 2019

 V druhom polroku 2019 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali sanáciu kamenného hradbového múru v podobe obnovy jeho zvislých a vodorovných konštrukcií. Súčasťou ranogotického kostola z polovice 14. stor. je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej si situovaný kostol.

Spustili sme projekt komplexnej obnovy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v rámci dotačného systému MK SR "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.6

interiér kostola klenba

 V tejto časti Vám prinášame rámcový pohľad na začínajúcu komplexnú obnovu interiéru kostola:

 

Nový rok 2020 sme privítali aj krásnym koncertom Polhorskej muziky

 Srdečne ďakujeme za krásne chvíle, do ktorých vstúpila naša slovenská tradícia plná viery v Boha.

Obec Závažná Poruba spolu s Urbárom podporili vybavenie kaplnky sv. Lukáša

 V závere roku 2019 obec Závažná Poruba spolu s Urbárom Závažná Poruba podporili vybavenie našej kaplnky sv. Lukáša. Obec poskytnutou dotáciou vo výške 200,00 Eur a Urbár darom v rovnakej výške. Vďaka tejto pomoci sme mohli zakúpiť nový keyboar s príslušenstvom, ktorý bude využívaný pri jednotlivých liturgických sláveniach v samotnej kaplnke.

Ministerstvo kultúry SR našej farnosti schválilo projekt výnimočného významu!

podpis 1.6

 Naša farnosť Okoličné sa začiatkom marca 2019 vypracovaním žiadosti zaradila medzi ďalších 50 žiadateľov do zoznamu dotačného systému Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy 2019. Koncom júna 2019 sme s našou žiadosťou "Stavebné úpravy interiéru - 2. etapa, Kostol sv.

Syndikovať obsah