Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 5 vyúčtovaní zrealizovaných projektov za rok 2021

vyúčtovania 2021

 Vo štvrtok 20. januára sme na Ministerstvo kultúry SR v Bratislave doručili vyúčtovania Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné ako súčasť zrealizovaných projektov v roku 2021 aby sme naplnili podmienky čerpania dotácií.

Predmetné vyúčtovania sú tieto:

Zrealizovali sme projekt s názvom: Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) - follow-up projekt

kostol východný pohľad v zime

 Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom si vzhľadom na svoj nadregionálny význam zaslúži komplexnú reprezentačnú monografiu. V roku 2020 zahájil pracovný kolektív výskum a začal s prácami na knihe. Kým samotná stavba alebo niekdajší neskorogotický oltár už boli predmetom detailnejšieho spracovania i v minulosti, niektoré nové nálezy, ako napr.

Elektronický zápis na sväté omše nie je potrebný

piktogram zhromaždenie

 

Zrealizovali sme Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

výskum Smrečany 2021

 Počas posledného mesiaca roku 2021 sme na fasáde fiiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov. Výskum bol zameraný na identifikovanie a zhodnotenie jednotlivých omietkových a náterových vrtiev s určením ich stratigrafie, charakterizovanie ich technického stavu, kvality a rozsahu zachovania.

Koledovanie Dobrej Noviny 2021 u nás.....

Syndikovať obsah