http://www.farnostokolicne.sk

Čo v školskom roku 2010/2011?

Šport

Volejbal – každý párny týždeň (čiže každý druhý týždeň v stredu) po sv. omši

-       Vejka

Futbal – raz za mesiac v nedeľu pre miništrantov – malých a aktívnych

-       Pán kaplán

 

Stolnotenisová liga – od októbra do decembra – Vejka a Pán kaplán

Kalčetová liga – od januára – Pán kaplán, Jojo, Paľko

Turnaje – stretnúť sa aj s Martinom – Pán kaplán, Vejka, Jojo

 

Detské stretká

Mladšie stretká – Aňa, Felci, Matúš – od 0 rokov po 3. triedu

Staršie stretká – Barum, Milhaus – od 4. triedy po 6. triedu

-       Každé dva týždne každé stretko v Pastoračnom centre

 

Mládežnícke stretká

-       nebudú – len sem tam akcia pre mladých – Pán kaplán + Milhaus

Miništranti

-       Pán kaplán – stretnutia raz za čas s menšími miništrantmi

-       Jojo – rozdelenie do decembra na každú nedeľnú a sobotnú omšu :

Nedeľa 9.00 – Pali, 11.00 – Matúš, 18.30 – Jojo

 

Mládežnícke sv. omše

-       Každý piatok okrem prvého piatku

-       Nácvik o 16.45

-       Zodpovední: Vejka, Jožink, Milhaus

 

Gitara – Jožink, Milhaus

Spev – Vejka, Rút, Vosa, Aňa, Felci

Miništranti – Matúš, Pali

Výber piesní – Vejka a Milhaus

Videoprojektor – Vosa

 

 

Detské sv. omše

-       Každú nedeľu o 11.00

-       Nácvik o 10.30 pod klenbami

-       Zodpovední: Milhaus a nejaká speváčka? J - uvidíme

 

Gitara – Jožink, Milhaus, Felci

Ukazovačka + Obetné dary – Felci

Videoprojektor – Vejka

Výber piesní – Vejka a Milhaus

Miništrant – Matúš 

 

 
replica rolex