Oznamy: Farnosť

Dnes prežívame duchovný most s kňazským seminárom

kapitula

 Dnešný deň (18. februára) prežívame v duchovný most s kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Preto v tento deň chceme vo svojich modlitbách a obetách myslieť na všetkých, ktorí sa v kňazskom seminári pripravujú na kňazskú službu ako aj na všetkých predstavených. V kňazskom seminári sa dnes modlia za celú našu farnosť. Večerná sv.

Slávili sme odpustovú slávnosť vo filiálkom kostole v Smrečanoch

svieca pre odpust

 Nedeľa Obetovanie Pána (02. februára 2014) bola v našej farnosti slávnostnejšia, keďže sme prežívali odpustovú slávnosť vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie o 10:30 hod.

Pripomenuli sme si 80-te výročie úmrtia gvardiána Mateja Linčovského

hrob Mateja Linčovského

 Večerná sv. omša 30. januára 2014 bola v našej farnosti výnimočná, keďže sme ju slávili za gvardiána Mateja Linčovského, ktorého si Pán pred 80-timi rokmi povolal do večnosti. Duchovný otec farnosti v úvode slávenia poukázal na dôležitosť vďačnosti Bohu a úcty k prežitému životu tohto rehoľníka. Potom v samotnom príhovore odzneli dva príspevky. Prvý bol uverejnený 27.

Vydali sme Farský kalendár 2014

titulka 2014

 

Nový Farský kalendár 2014 je venovaní kompletnej realizácii Parku pátra Linčovského v Okoličnom, ktorá trvala od r.2008 do r. 2013. Kalendár si môžete zakúpiť v sakrestii farského kostola. 

Prajeme Vám milostiplné Vianočné sviatky

 

Dnes prežívame celodennú poklonu

 V pondelok 09. decembra 2013 sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Najsvätejšiej Sviatosti Oltárnej, ktorá je súčasťou stálej poklony v rámci spišskej diecézy. Preto popoludní od 14:00 hod. do 17:45 hod. bude vo farskom kostole - sakrestii vystavená Najsvätejšia sviatosť Oltárna k verejnej úcte.

Nielen o tých, ktorí nás predišli - podmienky získania úplných odpustkov

svieca

 November je mesiac začínajúci tak trochu netradične.

Dnes Vás pozývame k modlitbe a k pôstu

 Dnes nás Svätý otec František pozýva k modlitbe a pôstu za pokoj vo svete. Preto v našom farskom kostole dnes večer pri sv. omši ale aj po nej  sa chceme spoločne stretnúť ako jedna farská rodina v modlitbe pred Pánom.

Letný MINI tábor 2013

spoločná MINI

  Náš MINI tábor sme začali spoločnou sv. omšou v našom kostole sv. Petra z Alkantary, kde sme sa stretli skoro všetci účastníci nášho MINI tábora aj s rodičmi a pánom kaplánom (pani kuchárky s 3 vedúcimi išli do Zákamenného skôr, nakoľko bolo treba prichystať mnoho vecí).

Slávili sme slávnosť Porciunkuly

detail fragment

 Prvé augustové dni sa v našej farnosti niesli v znamení slávnosti Porciunkuly. 02. augusta, v deň slávnosti Porciunkuly sme slávili večernu liturgiu slávnosti, ktorej predsedal duchovný otec farnosti spoločne s pánom kaplánom Jozefom a diakonom Petrom. Pán kaplán Jozef vo svojom príhovore veľmi výstižne poukázal nielen na historický prierez slávnosti ale aj na aktuálnosť samotnej slávnosti Porciunkuly.

Syndikovať obsah