Oznamy: spišská diecéza

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule

kapitula

 V sobotu 19. júna sa v katedrále sv. Martina o 10:00 hod. konala kňazská vysviacka diakonov spišskej diecézy. Počas tejto slávnosti boli za kňazov otcom biskupom Františkom Tondrom vysvätení:

Jozef Dobrovič, Klčov

Pavol Drbák, Hubová

Marek Forgáč, Spišská Nová Ves

Ján Grivalský, Spišské Hanušovce

Ján Obšitos, Košice-Furča

Marián Vrchovský, Tužina

Diakonská vysviacka na Spišskej Kapitule

diakonát

 Vo štvrtok o 17:00 hod. sa v katedrále na Spišskej Kapitule slávila slávnosť diakonskej vysviacky. Rád diakonátu prijímajú bohoslovci piateho ročníka, ktorí sú predstavenými kňazského seminára pri samotnej vysviacke predstavení otcovi biskupovi (liturgický úkon) a zároveň predstavení  prehlasujú, že kandidáti sú súci prijať diakonskú vysviacku.

Diecézne ukončenie Roka kňazov na Spišskej Kapitule

rok kňazov-katedrála

 Vo štvrtok o 10:00 hod. sme slávením sv. omše v katedrále sv. Martina, ktorej predsedal otec biskup František,  ukončili prežívanie Roka kňazov. Niekoľko desiatok prítomným kňazom sa otec biskup prihovoril a zdôraznil význam kňazského povolania, ktoré sa musí žiť každý deň nanovo a naplno. Slávením Eucharistie sme vzápätí ďakovali Bohu za tento dar ako aj za dar Roka kňazov. Po skončení sv.

20. rokov spišského seminára

kňazský seminár

  V sobotu 12. júna 2010 v Spišskej Kapitule si pripomenuli 20 rokov od obnovenia Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, ktorý od počiatku dostal patróna v osobe Božieho sluhu otca biskupa Jána Vojtaššáka.  Slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv.

Pastiersky list otca biskupa Františka na Veľkonočnú nedeľu

Tondra

Drahí bratia a sestry! Učitelia duchovného života často používajú latinské príslovie: „Per crucem ad lucem – Cez kríž prichádzame k svetlu“. Aj my slávime veľkonočné sviatky, ktoré by neboli, keby nebolo Veľkého piatku. Aby mohol Pán Ježiš vstať z mŕtvych, musel najprv zomrieť. Nemusel však zomrieť takou krutou smrťou.

Svätá omša svätenia olejov na Zelený štvrtok v Katedrále sv. Martina

Zelený štvrtok-kapitula

 Na Zelený štvrtok o 9:00 hod. sme slávili sv. omšu svätenia olejov. Každoročne sa všetci kňazi diecéz stretávajú so svojim biskupom, aby v katedrálach slávili túto slávnosť. Preto v tento kňazský deň sme sa spoločne s otcom biskupom Františkom, pomocnými biskupmi a kňazmi spišskej diecézy stretli v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, aby sme spoločne slávili liturgiu, pri ktorej sme si obnovili kňazské sľuby.

+ Imrich Zahuranec-verný tlmočník evanjelia

 Aj takéto pomenovania zazneli v katedrále sv. Martina na adresu zosnulého kňaza Imricha Zahuranca. V piatok popoludní prišlo sláviť liturgiu sv. omše okolo 100 kňazov  spoločne s veriacimi diecézy. Sv. omši predsedal otec biskup František spolu s pomocnými biskupmi Andrejom a Štefanom. Vo svojom príhovore rektor kňazského seminára Jarab poukázal na statočnosť a vernosť zosnulého kňaza, ktorý sa stal tlmočníkom evanjelia.

Zomrel kňaz Spišskej diecézy Imrich Zahuranec

 Včera 24. februára 2010, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu kňaz Spišskej diecézy vsdp. ThLic. Imrich Zahuranec v 72. roku života a 36. roku kňazstva, duchovný na odpočinku v Spišskej Kapitule, kaplán v Spišskom Podhradí, Liptovských Sliačoch a Likavke, správca farnosti Likavka a dekan Liptovského dekanátu, farár v Chrasti nad Hornádom.

Syndikovať obsah