Oznamy: spišská diecéza

Svätý Otec vymenoval nového biskupa Spišskej diecézy

Sečka Štefan

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy.

Levočská púť vyvrcholila slávnostnou odpustovou svätou omšou

Levoča I.

Levoča 3. júla (TK KBS) - Slávnostnou svätou omšou vyvrcholila odpustová slávnosť na Mariánskej hore v Levoči. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober. Spolu s ním ju slávili apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, Mons.

Otec biskup František oslávil 75. narodeniny

biskupský erb Tondra

Dňa 4. júna 2011 sa spišský diecézny biskup Mons. František Tondra dožil významného životného jubilea. Pri tejto príležitosti slávil v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule slávnostnú svätú omšu, ktorou chcel poďakovať Bohu za dobrodenia udelené v doterajšom živote.

Spišský pomocný biskup Andrej Imrich a jeho pohľad na Jána Pavla II.

Ján Pavol II. - beatifikácia

Spišský pomocný biskup Andrej Imrich spomína na chvíle s Jánom Pavlom II. v rozhovore, ktoré poskytol na :www.webnoviny.sk/rozhovory/imrich-jan-pavol-ii-chcel-posilnit-n/341866-clanok.html

Slávili sme Missa Chrismatis

nádoby na oleje

Každoročne sa na Zelený štvrtok dopoludnia stretávajú kňazi spišskej diecézy s otcami biskupmi, aby spoločne v Katedrále sv. Martina slávili "missa chrismatis" - omšu svätenia olejov. Preto sme sa aj tento rok stretli slávili túto liturgiu, počas ktorej si všetci kňazi obnovili aj svoje kňazské sľuby.

Spišská Kapitula - ukončenie synody

spišská katedrála I

Dňa 9. apríla 2011 bola ukončená 2. synoda Spišskej diecézy. Slávnostnú sv. omšu v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Foto: Tomáš Tarčák

::vstup do fotobanky::

Spiš sa dnes rozlúčil s Mons. Michalom Klučarom

spišská kapitula-veže

 V piatok 18. marca 2011, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu Mons. Michal Klučar. Zomrel v 90. roku života a 65. roku kňazstva. Od r. 2004 bol na odpočinku v Dome charitas sv. J. Bosca v Spišskej Kapitule. Zádušná svätá omša bude v utorok 22. marca 2011 o 10.00 h. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pohrebná svätá omša bude 22. marca 2011 o 15.00 h. v jeho rodisku - Markušovciach.

Bohoslovci zo spišského seminára na púti vo Svätej zemi

spišská katedrála I

  V dňoch 1. - 9. marca sa bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule zúčastnili na púti v Svätej zemi. Navštívili viacero významných miest pre kresťanskú vieru, ako napr. Jeruzalem, Betlehem, Nazaret, Galileu, vrch Tábor a Nebo ale i niektoré historické pamiatky akými sú Massada a skalné mesto Petra.

Knižné publikácie hovoriace o Božom služobníkovi, biskupovi Jánovi Vojtaššákovi

Anjelom svojim...

 Dnešný pastiersky list (27.02.2011) nášho diecézneho biskupa Františka Tondru, venovaný 90. výročiu vysviacky prvých troch slovenských biskupov, osobitne upriamuje našu pozornost na osobnosť jeho predchodcu Jána Vojtaššáka, kandidáta na blahorečenie. V tejto súvislosti dávame do pozornosti niekoľko knižných publikácii, ktoré sa zaoberajú jeho životnými osudmi:

Svedectvo Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

Vojtaššák Ján

Mons.Ján Vojtaššák 1.7.1901 v Spišskej Kapitule prijal kňazské vysvätenie.Jeho pôsobiská sa často menili, v roku 1901 pôsobil ako kaplán vo Vyšnej Zubrici, v roku 1902 v Liptovských Kľačanoch, v roku 1903 v Bijacovciach, správcom farnosti v Bijacovciach bol v roku 1904, v roku 1905 pôsobil ako kaplán v Podvlku, Zubrohlave a Ústi nad

Syndikovať obsah