http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: spišská diecéza

Otec biskup František slávi dnes výročie biskupskej vysviacky

Tondra

 Náš duchovný otec diecézy Mons. František Tondra dnes (09.09.2010) slávi výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal v roku 1989. Preto chceme dnes viac ako inokedy ďakovať Bohu za dar biskupa a taktiež za jeho svedectvo viery.

Jeho krátky životopis prinášame na v nasledovných riadkoch.

Homília arcibiskupa Zvolenského na Mariánskej hore v Levoči 2010

  Drahí bratia a sestry, drahí mariánski ctitelia! Mária sa vydala na cestu. Aby stretla svoju príbuznú Alžbetu a zdieľala s ňou spoločnú radosť čakajúcich matiek. A tiež, aby Alžbete – tehotnej vo vysokom veku – pomohla a poslúžila.

Mariánska hora v Levoči: Podať skutočne pomocnú ruku je svedectvo viery

levoča

 Celotýždňový program levočskej púte na Mariánskej hore vyvrcholil slávnostnou sv. omšou celebrovanú J.E. Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom a metropolitom. Na tomto mieste sa už roky zjavuje iná pravda o slovenskom národe - pravda viery. Tisíce pútnikov aj počas týchto dní prišlo na Mariánsku horu, aby sa modlilli, prijali sviatosť zmierenia či prežili veľké spoločenstvo viery v mariánskej úcte.

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule

kapitula

 V sobotu 19. júna sa v katedrále sv. Martina o 10:00 hod. konala kňazská vysviacka diakonov spišskej diecézy. Počas tejto slávnosti boli za kňazov otcom biskupom Františkom Tondrom vysvätení:

Jozef Dobrovič, Klčov

Pavol Drbák, Hubová

Marek Forgáč, Spišská Nová Ves

Ján Grivalský, Spišské Hanušovce

Ján Obšitos, Košice-Furča

Marián Vrchovský, Tužina

Diakonská vysviacka na Spišskej Kapitule

diakonát

 Vo štvrtok o 17:00 hod. sa v katedrále na Spišskej Kapitule slávila slávnosť diakonskej vysviacky. Rád diakonátu prijímajú bohoslovci piateho ročníka, ktorí sú predstavenými kňazského seminára pri samotnej vysviacke predstavení otcovi biskupovi (liturgický úkon) a zároveň predstavení  prehlasujú, že kandidáti sú súci prijať diakonskú vysviacku.

Diecézne ukončenie Roka kňazov na Spišskej Kapitule

rok kňazov-katedrála

 Vo štvrtok o 10:00 hod. sme slávením sv. omše v katedrále sv. Martina, ktorej predsedal otec biskup František,  ukončili prežívanie Roka kňazov. Niekoľko desiatok prítomným kňazom sa otec biskup prihovoril a zdôraznil význam kňazského povolania, ktoré sa musí žiť každý deň nanovo a naplno. Slávením Eucharistie sme vzápätí ďakovali Bohu za tento dar ako aj za dar Roka kňazov. Po skončení sv.

20. rokov spišského seminára

kňazský seminár

  V sobotu 12. júna 2010 v Spišskej Kapitule si pripomenuli 20 rokov od obnovenia Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, ktorý od počiatku dostal patróna v osobe Božieho sluhu otca biskupa Jána Vojtaššáka.  Slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv.

Pastiersky list otca biskupa Františka na Veľkonočnú nedeľu

Tondra

Drahí bratia a sestry! Učitelia duchovného života často používajú latinské príslovie: „Per crucem ad lucem – Cez kríž prichádzame k svetlu“. Aj my slávime veľkonočné sviatky, ktoré by neboli, keby nebolo Veľkého piatku. Aby mohol Pán Ježiš vstať z mŕtvych, musel najprv zomrieť. Nemusel však zomrieť takou krutou smrťou.

Svätá omša svätenia olejov na Zelený štvrtok v Katedrále sv. Martina

Zelený štvrtok-kapitula

 Na Zelený štvrtok o 9:00 hod. sme slávili sv. omšu svätenia olejov. Každoročne sa všetci kňazi diecéz stretávajú so svojim biskupom, aby v katedrálach slávili túto slávnosť. Preto v tento kňazský deň sme sa spoločne s otcom biskupom Františkom, pomocnými biskupmi a kňazmi spišskej diecézy stretli v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, aby sme spoločne slávili liturgiu, pri ktorej sme si obnovili kňazské sľuby.

+ Imrich Zahuranec-verný tlmočník evanjelia

 Aj takéto pomenovania zazneli v katedrále sv. Martina na adresu zosnulého kňaza Imricha Zahuranca. V piatok popoludní prišlo sláviť liturgiu sv. omše okolo 100 kňazov  spoločne s veriacimi diecézy. Sv. omši predsedal otec biskup František spolu s pomocnými biskupmi Andrejom a Štefanom. Vo svojom príhovore rektor kňazského seminára Jarab poukázal na statočnosť a vernosť zosnulého kňaza, ktorý sa stal tlmočníkom evanjelia.

Syndikovať obsah
 
replica rolex