http://www.farnostokolicne.sk

Závažná Poruba, Rehoľné spoločenstvá a Penzión

Kaplnka sv. Lukáša v Závažnej Porube

Malá kaplnka sv. Lukáša, evanjelistu sa nachádza v centre obce, posviacku prišiel v októbri 1979 liturgicky sláviť Mons. Štefan Garaj, vikár spišskej diecézy. Slávnosti sa zúčastnili miestny duchovný otec Alojz Bakoš a významný kňaz, filozof a teológ spišskej diecézy Ladislav Hanus.

Dnes kaplnka slúži na bohoslužobné účely tamojším veriacim.

 

Kaplnka svätého Františka Assiského

v priestoroch kláštora Kongregácie školských sestier sv. Františka Assiského v Okoličnom bola zriadená 18.septembra 1998 pre potreby Kongregácie školských sestier sv. Františka.  Ľudia z vonku sa môžu denne v nej zúčastniť sv. omše a prísť aj na adoráciu.
Kaplnku požehnal 19. septembra 1998 Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup.
Návrh projektu kaplnky od Ing.arch. Lýdie Pšenčíkovej projekt upravila SM. Pacifika Jusková, OSF, ktorá je tiež autorkou obrazov v kaplnke. Nad presbytériom je obraz kríža, voľne prepracovaný podľa kríža zo San Damiána, z ktorého Pán Ježiš prehovoril ku sv. Františkovi: "František, oprav môj dom." Po pravej strane presbytéria je obraz Panny Márie, prepracovaný podľa obrazu zvestovania Panne Márii z oltára v kostolíku Porciunkula pri Assisi.

 

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Anjelov

V roku 1997 prišli do františkánskeho kláštora bratia a sestry z Komunity Blahoslavenstiev. Kláštor postupne zvnútra opravili a v jednej z väčších miestností zriadili kaplnku Panny Márie Kráľovnej Anjelov, ktorú 15. Decembra 1999 požehnal otec biskup Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup.
Kaplnka slúži na slávenie svätej omše, každodennú adoráciu ako aj liturgiu hodín pre bratov a sestry z Komunity Blahoslavenstiev a návštevníkov domu.

 

Kaplnka sv. Jána Bosca

Kaplnka sv. Jána Bosca na nachádza v dome dôchodcov na sídlisku Podbreziny a  slúži tamojších obyvateľom na slávenie sv. omší a spoločné modlitby.

Požehnaná bola 24. februára 2007 otcom biskupom Mons. Františkom Tondrom.

 

 
replica rolex