Celoslovenská štafetová adorácia rodín

 Srdečne dávame do pozornosti rodinám našej farnosti CELOSLOVENSKÚ ŠTAFETOVÚ ADORÁCIU RODÍN za rodiny a to 01. júna 2019 od 08:00 hod. do 20:00 hod. v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

Misijná púť detí v Levoči 2019

 Pozývame deti na MISIJNÚ PÚŤ DETÍ DO LEVOČA v sobotu 11.mája 2019. Odchádza sa autobusom o 7:00 z parkoviska pred farským kostolom.

Diecézne stretnutie mladých Výkroč 2019 s témou "Hore nohami"

 

 Srdečne pozývame mladých našej farnosti ako aj samotných birmovancov na Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2019 s  témou "Hore nohami" 18. mája (sobota) 2019 v Poprade. 

Symbol spadnutého obrazu v našom chráme

 

Vydali sme Farský kalendár 2019

 Aj pre tento rok sme vydali Farský kalendár 2019 na tému: Nové architektonické a reštaurátorské nálezy v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

Zakúpiť si ho môžete v sakrestii farského kostola.

Obnova pôvodných stredovekých úrovní podláh trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary je zrealizovaná.

trojlodie nová podlaha

 Stanovený zámer "Obnova stredovekých úrovní podláh trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom" bol zrealizovaný v druhej polovici roka 2018 podľa schválených Projektových dokumentácií.

Realizujeme stavebné úpravy: Obnova pôvodných stredovekých úrovní podláh trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary

betónovanie trojlodia

 V roku 2017 bola zrealizovaná 1. etapa sanácie vhlkosti trojlodia kostola vetracím kanálom po jeho obvode z vnútornej strany, ktorej predchádzal archeologický a architektonicko-historický výskum. Práve ten určil pôvodné stredoveké úrovne podláh trojlodia kostola, ktoré rešpektovali aj v 1/2 18. stor. v rámci nového barokového vybavenia interiéru. Zásadné navýšenie podláh nastalo počas neogotickej obnovy O.

Syndikovať obsah