http://www.farnostokolicne.sk

Kaz 10-12, Ž 92

Kaz10

 

X. 1      (ako keď zahynie mucha,

            zapácha a kysne od nej aj olej mastičkárov.

 

            Trochu nemúdrosti má väčší účinok

            ako múdrosť a dôstojnosť.

 

2           Srdce múdreho je na pravej strane,

            srdce pochabého však na ľavej.

 

3           Aj na ceste, ktorou nemúdry kráča,

            trpí jeho srdce nedostatkom

            a všetkým pripomína: „Tu je sprosták!“

 

4           Ak sa dvíha proti tebe aj nevôľa vladára,

            neopúšťaj svoje miesto!

            Lebo krotkosť utišuje aj veľké hriechy.

 

5           Je aj iné zlo, ktoré som videl pod slnkom:

            (je to) nerozvážne slovo,

            ktoré vyjde z vladárových úst,

 

6           ak nemúdreho ustanovia na vysoké miesta,

            kým vznešení ostávajú sedieť v nízkosti.

 

7           Videl som otrokov (velebiť sa) na koňoch,

            kým kniežatá šli po zemi ako otroci.

 

8           Kto kope jamu, padne do nej

            a kto borí múr, uštipne ho had.

 

9           Kto kreše kamene, poraní sa nimi,

            kto rúbe drevo, (ľahko) príde pri tom do nešťastia.

 

10         Kto si nenabrúsi ostrie, ak sa mu stupí železo,

            musí napnúť sily.

 

            Tak dopomáha múdrosť k osožnému úspechu.

 

11         Ak uštipne had pred zaklínaním,

            nemá zisk zaklínač.

 

 

 

 

Nemúdre je aj mnoho hovoriť

12         Slová z úst múdreho sú prívetivé,

            (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.

 

13         Počiatočné slová jeho úst sú pochabosťou,

            koniec slov na jeho ústach je zlé šialenstvo.

 

14         Pochabý potára až mnoho rečí;

            človek nemôže vedieť, čo sa stane,

            a (ešte menej vie), čo bude potom.

            Ktože mu to oznámil?

 

15         Práca unavuje pochabého,

            ktorý nevie zájsť ani do mesta.

 

 

 

 

Ľahkomyseľnosť je vždy nebezpečná

16         Beda ti, krajina, ak je tvoj kráľ primladý,

            ak tvoji predáci už za rána hodujú!

 

17         Blažená si, krajina, ak je tvoj kráľ muž ušľachtilý,

            ak tvoje kniežatá jedia na (svoj) čas,

            (jedia) pre posilnenie, a nie z hýrivosti.

 

18         Pri veľkej nedbalosti rúti sa krov,

            pri nečinnosti rúk premoká do domu.

 

19         Na pobavenie usporadúvajú hostinu,

            víno rozveseľuje život

            a peniaze dopomáhajú k všetkému.

 

20         Ani v myšlienke nepreklínaj kráľa,

            ani v úkryte spálne nezloreč boháčovi,

            lebo aj nebeské vtáky by mohli zaniesť tvoj hlas

            a čo len krídla má, môže mu takú reč oznámiť.

 

 

Kaz11

 

 

 

 

Ži bezstarostne dnešku!

XI. 1    Púšťaj svoj chlieb po vode

            a po mnohých dňoch ho (zasa) nájdeš.

 

2           Podeľ svoj majetok na sedem, ba na osem častí,

            lebo nevieš, aké nešťastie sa, strhne nad krajinou.

 

3           Ak sú mraky plné,

            vylejú na zem dážď.

 

            Ak strom padne južne alebo severne,

            ostane ležať na mieste, kam padol.

 

4           Kto pozoruje na vietor, nebude chcieť siať

            a kto sa obzerá po mrakoch, nepustí sa do žatvy.

 

5           Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,

            (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,

            celkom tak nevieš, čo urobí Boh,

            ktorý všetko pôsobí.

 

6           Za rána rozsievaj svoje semeno

            a do večera nedaj svojej ruke spočinúť,

            lebo nemôžeš vedieť,

            či sa ti toto alebo iné podarí,

            alebo či ti bude obidvoje dobré rovnako.

 

7           Svetlo je sladké

            a očiam lahodí vidieť slnko.

 

8           Preto ak človek žil už veľa rokov,

            nech sa zo všetkých raduje,

            ale nech pamätá, že dni temravy

            sú početnejšie.

 

            Veď všetko, čo (má) prísť, je márnosť.

 

9           Mladík, raduj sa zo svojej mladosti!

            Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch!

            Kráčaj si cestami svojho srdca

            a kam ťa tvoje oči povedú.

 

            Uvedomuj si však (pritom),

            že za všetko si ťa Boh na súd predvolá.

 

10         Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca

            a odháňaj (každé) zlo od svojho tela,

            ale tak vek mladosti,

            ako aj úsvit života je iba - márnosť.

 

 

Kaz12

 

XII. 1   V dňoch svojej mladosti

            pamätaj na svojho Stvoriteľa,

            kým ti neprídu dni nešťastia

            a kým ťa nezastihnú roky,

            o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“

 

2           Kým sa ti nezatemní slnko a svetlo,

            mesiac i hviezdy

            a nevrátia sa ti mrákavy po daždi.

 

 

 

 

Alegória ľudskej staroby

3           V deň, keď sa ti počnú strážcovia domu chvieť

            a zhrbia sa (kedysi) mocní mužovia,

            ustanú mlečky (v práci), keďže aj zredli,

            a zaľahne tma na tie, čo dostávajú videnie oknami.

 

4           Uzavrú sa ti obidvoje dvere od námestia,

            poklesne ti aj vrzgot žarnova,

            a keď sa vstáva na (každý) hlások vtáčka,

            poutichujú všetky zvuky spevavé.

 

5           Vyvýšeného miesta sa obávajú (nohy),

            veď na ceste vidia (pre seba) postrachy.

            Mandloňový strom už zakvitol (na bielo).

            Kobylky spôsobujú ťažobu,

            dráždidlo (na jedlo) minie sa účinkom,

 

            lebo človek je už na ceste do domu svojej večnosti

            a z okolitých ulíc už tiahnú oplakávači.

            (Stane sa tak), až sa pretrhne strieborný povrazec

6           a rozbije sa zlatá čaša,

            i rozbije sa džbán pri prameni,

            a doláme sa koleso na studni.

 

7           A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým);

            a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

 

8           Márnosť, len márnosť - hovorí Kazateľ,

            všetko je iba márnosť.

 

 

 

 

Doslov

            Okrem toho, že Kazateľ bol učencom, patrí (o ňom) dodať:

 

9           učil ľud poznaniu;

            všetko, si dôkladne uvážil a premyslel,

            a tak skladal svoje mnohé múdre výroky.

 

10         Kazateľ sa usiloval nájsť lahodné slová,

            takže je spísané doslovné znenie (jeho) náuky.

 

11         Slová učencov sú ako (zaostrené) ostne a klince,

            vhlobené do listov knižnej zbierky -,

            ktoré potom odovzdal jeden pastier.

 

12         Okrem (uvedeného) treba dodať:

            Maj sa na pozore, syn môj!

            Písaniu kníh nieto konca-kraja,

            ale mnohé premýšľanie,

            vyčerpáva telo až priveľmi.

 

13         Slovo na záver všetkého, čo si počul:

 

            Boha sa boj

            a jeho prikázania zachovávaj,

            lebo to je (povinnosť) každého človeka.

 

14         Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy

            aj všetko, čo je skryté,

            či už to bolo dobré a či zlé.

 

Ž92 (91)

 

 

 

            1 Žalm. Pieseň na Pánov deň.

            2 Dobre je oslavovať Pána

            a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

            3 za rána zvestovať tvoju dobrotu

            a tvoju vernosť celú noc

            4 na desaťstrunovej harfe a na lutne,

            spevom a citarou.

            5 Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou

            a plesám nad dielami tvojich rúk.

 

            6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,

            a aké hlboké tvoje myšlienky!

            7 Nerozumný človek to nevie

            a blázon to nechápe.

            8 Hoci hriešnici rastú ako tráva

            a kadejakí zločinci prekvitajú,

            večná záhuba ich predsa neminie;

            9 no ty, Pane, si najvyšší naveky.

 

            10 Veď to, Pane, tvoji protivníci,

            veď to tvoji protivníci zahynú

            a rozprášení budú všetci zločinci.

            11 Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami,

            mažeš ma žírnym olejom.

            12 Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov,

            moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

 

            13 Spravodlivý sťa palma zakvitne

            a vyrastie sťa céder z Libanonu.

            14 Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,

            v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

            15 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,

            úrodní budú a plní sviežosti;

            16 a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý

            a neprávosti v ňom niet.

 

 
replica rolex