http://www.farnostokolicne.sk

Pies 1-3

Pies1

 

I.         1 Veľpieseň od Šalamúna.

 

Snúbenica túži za snúbencom

 

 

 

Snúbenica:

            2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst,

            bo láska tvoja lepšia je nad víno.

            3 Dobrá je vôňa tvojich olejkov;

            jak olej rozliaty je tvoje meno.

            Zato ťa dievčence majú tak rady.

 

            4 Tiahni ma za sebou!

            Pobežme!

            Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty!

            Tam jasať budeme a z teba tešiť sa

            a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno.

            Ozaj, právom ťa milujú.

 

 

 

 

Pohľad na dni rozlúčenia

 

 

 

Snúbenica:

            5 Ja čierna som, no pekná jednako,

            dcéry jeruzalemské,

            jak stany kedarské,

            jak plachty šiatrov šalmaských.

 

            6 Nehľaďte na mňa, že som čierna,

            že ma tak opálilo slnko!

            Synovia mojej matky zanevreli na mňa,

            postavili ma strážiť (svoje) vinice,

            nuž o vinicu svoju dbať som nemohla.

 

 

 

 

Rozhovory so snúbencom

 

 

 

Snúbenica:

            7 Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem,

            kde pásavaš,

            kde odpočívaš cez poludnie,

            aby som sa nemusela potĺkať

            od stáda ku stádu druhov tvojich.

 

 

 

 

Ženích:

            8 Nevieš to, ty, zo žien najkrajšia?

            Nuž choď len čriedam po stopách

            a kozliatka svoje

            pri pastierskych kolibách popásaj!

 

            9 K paripám v kočoch faraónových

            ťa môžem prirovnať, priateľka moja.

            10 Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné retiazky

            a šiji tvojej náhrdelníky koralové!

            11 Dáme ti vytepať zlatých retiazok

            so striebornými zvončekmi.

 

 

 

 

Snúbenica:

            12 Pokiaľ kráľ hovie na svojom ležadle,

            vydáva môj nard svoju vôňu.

            13 Vrecúškom myrhy je mi môj milý;

            odpočíva mi na prsiach.

            14 Môj milý je mi strapcom cyprovým

            vo vinohradoch Engadi.

 

 

 

 

Ženích:

            15 Aká si krásna, priateľka moja,

            aká spanilá!

            Tvoje oči sú sťa holubice!

 

 

 

 

Snúbenica:

            16 Aký si krásny, milý môj,

            aký pôvabný!

            Postieľka naša samá zeleň!

 

 

 

 

Ženích:

            17 Cédre sú trámami nášho paláca,

            doskami našich stien sú cyprusy.

 

 

Pies2

 

 

 

 

Obapolná chvála

 

 

 

Snúbenica:

II.        1 Som lúčny kvietok na saronských rovinách,

            ľalia v údoliach.

 

 

 

 

Ženích:

            2 Jak ľalia medzi tŕním

            je moja priateľka medzi dievčencami.

 

 

 

 

Snúbenica:

            3 Sťa jabloň medzi plánkami

            je milý môj medzi mládencami.

            V jeho tôni sedím,

            ako sa mi žiadalo,

            a jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu.

 

 

 

 

Úchvat lásky

 

 

 

Snúbenica:

            4 Vovádza ma do vínnej pivnice

            a jeho zástava nado mnou je láska.

 

            5 Posilnite ma hrozienkovým koláčom

            občerstvite ma jablkami,

            lebo som chorá od lásky!

 

            6 Pod mojou hlavou jeho ľavica

            a jeho pravica ma ľúbo privíňa.

 

 

 

 

Ženích:

            7 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské,

            na srny a lane na poli:

            Nezobúdzajte ani nerušte lásku,

            kým sa jej samej nezachce.

 

 

 

 

Ženích na návšteve snúbenice

 

 

 

Snúbenica:

            8 Hlas môjho milého!

            Hľa, on prichádza!

            Po horách skáče,

            po vŕškoch hupká.

            9 Milý môj je sťa srna,

            je ako jeleníča.

 

            Hľa, veď už stojí

            pred naším múrom!

            Okiencom hľadí,

            cez mriežku sa díva.

            10 Môj milý začal

            a povedal mi:

 

 

 

 

Ženích volá snúbenicu do rozvitej jari

 

 

 

Ženích:

            Hor’ sa, priateľka moja,

            krásava moja, a poď!

 

            11 Lebo, hľa, už je po zime,

            dážď prestal, pominul!

            12 Kvieťa sa kľuje po kraji,

            nadišiel spevu čas.

            Hrdličky hrkútanie

            po našom kraji znie.

            13 Na fige bronie už rané ovocie,

            roznáša vôňu vinič v rozkvete.

            Nuž, hor’ sa, priateľka moja,

            krásava moja, a poď!

            14 Holubica moja v rozsadlinách skál,

            v úkryte na bralách,

            daj zrieť mi svoju tvár,

            daj počuť mi svoj hlas,

            veď sladký je tvoj hlas

            a prekrásna je tvoja tvár.

 

 

 

 

V krásnom opojení

 

 

 

Snúbenica:

            15 Polapajte nám líšky,

            maličké líštičky,

            čo škodu robia po viniciach.

            A naša vinica je práve v rozkvete.

 

            16 Môj milý je môj a ja som jeho,

            on, ktorý pasie medzi ľaliami.

 

            17 Až ochladí sa deň

            a nachýlia sa tône,

            príď, milý môj,

            buď srne podobný

            alebo jeleníčaťu

            na horách voňavých!

 

 

Pies3

 

 

 

 

Snúbenica:

III.      1 Na svojom lôžku po nociach

            hľadala som toho,

            ktorého moja duša miluje.

            Hľadala som ho, ale nenašla.

 

            2 Nuž vstanem, mesto pochodím;

            po námestiach a uliciach

            budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem.

            Hľadala som ho, ale nenašla.

 

            3 Stretli ma strážcovia,

            čo boli v meste na obchôdzke.

            „Nevideli ste toho,

            ktorého z tej duše milujem?“

 

            4 Sotva som trocha od nich poodišla,

            našla som, koho moja duša miluje.

            Chytila som ho

            a nepustila viac,

            kým som ho nepriviedla

            do domu svojej matky

            a do komôrky svojej rodičky.

 

            5 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské,

            na srny a lane na poli:

            Nezobúdzajte ani nerušte lásku,

            kým sa jej samej nezachce!

 

 

 

 

Sprievod snúbenice stretáva sa so sprievodom snúbencovým

 

 

 

Chór ľudu:

            6 Čože je to, čo stúpa zo stepi

            sťa mrákavy dymu - v záplave vône myrhy a kadidla

            a všakových práškov voňavých?

 

            7 Hej, to je Šalamúnovo lôžko!

            Šesťdesiat bohatierov vôkol neho,

            hrdinov izraelských.

            8 Všetci sú v zbroji,

            skúsení v boji.

            Každý má paloš pri boku

            pre nočné postrachy.

 

            9 Kráľ Šalamún si dal spraviť

            trón z libanonských driev.

            10 Stĺpiky jeho ukovať dal zo striebra.

            Operadlo zo zlata,

            sedadlo z purpuru,

            vnútri bol vyložený ebenovým drevom.

 

            11 Jeruzalemské dcéry, poďte sem,

            podívajte sa, dcéry sionské,

            na kráľa Šalamúna s korunou,

            ktorou ho korunovala jeho matka

            v deň jeho sobáša,

            v deň, keď mu srdce napĺňala radosť.

 
replica rolex