http://www.farnostokolicne.sk

Pies 7-8

Pies7

 

 

 

 

Chór dvoranov:

VII.     1 Postojže, postoj, Sulamit!

            Postojže, postoj, nech ťa vidíme!

 

 

 

 

Snúbenica:

            Čože chcete vidieť na Sulamitke?

            Či tanec vojenský?

 

 

 

 

Čaro snúbenice

Chór dvoranov:

            2 Aké sú ladné tvoje kroky

            v črieviciach, dcéra kniežacia!

            Priehyby tvojich bokov - skvost,

            dielo rúk majstrových.

            3 Tvoje lono je miska preskvostná,

            nech vína s korením jej nikdy nechýba!

            Tvoj život je stoh pšenice,

            vrúbený ľaliami navôkol.

            4 Tvoje prsia sú ako dve sŕňatá,

            srnie dvojčiatka.

            5 Tvoj krk je sťa veža zo slonovej kosti

            ...

            Tvoje oči sú ako plesá hesbonské

            pri bráne Bat-Rabbim.

            Tvoj nos jak libanonský výbežok,

            čo hľadí proti Damašku.

            6 Sťa Karmel tvoja hlava na tebe

            a vlasy, čo ti z hlavy splývajú,

            sú sťa purpur;

            kráľ je spútaný do vrkočov.

 

 

 

 

Ženích:

            7 Aká si krásna, aká spanilá,

            najmilšia, so svojimi slasťami!

            8 Tvoj vzrast sa palme podobá

            a hroznám tvoje prsníky.

 

            9 Zhútal som: Vydriapem sa na palmu

            a siahnem po jej ovocí.

            Nuž, nechže sú mi tvoje prsníky

            viničovými strapcami

            a vôňa tvojho dychu sťa vôňa jabĺčok

            10 a tvoje ústa ako víno najlepšie

            ktoré mi zvlažuje podnebie

            a lahodne sa kĺže cez pery a cez zuby.

 

 

 

 

Roztúženosť lásky

 

 

 

Snúbenica:

            11 Ja patrím svojmu milému

            a jeho túžba za mnou nesie sa.

            12 Poď, milý môj,

            zájdime na vidiek,

            nocujme v dedinkách!

            13 Včasráno pôjdeme do viníc

            pozrieť sa na vinič,

            či sa už rozvíja,

            či sa kvet otvára,

            či kvitnú granátovníky.

            Tam ti dám svoju lásku.

            14 Už roznáša sa vôňa mandragor

            a nad našimi dvercami

            všakové znamenité ovocie,

            čerstvé i sušené,

            ja pre teba som odložila, milý môj.

 

 

Pies8

 

 

 

 

Snúbenica:

VIII.   1 Ó, keby si bol mojím bratom,

            čo prsia matky mojej sal,

            vybozkávala by som ťa,

            keby som ťa vonku postretla

            a nik by za to neopovrhol mnou.

            2 Pojala by som ťa a zaviedla

            do domu svojej matky, čo ma vychovávala.

            Opájala by som ťa vínom voňavým

            a muštom z mojich granátových jabĺčok.

 

            3 Pod mojou hlavou jeho ľavica

            a jeho pravica ma ľúbo privíňa.

 

 

 

 

Ženích:

            4 Dcéry jeruzalemské,

            zaprisahávam vás:

            Nezobúdzajte ani nerušte lásku,

            kým sa jej samej nezachce.

 

 

 

 

Dodatky

 

 

 

Moc a sláva lásky

 

 

 

Chór ľudu:

            5 Ktože je tá, čo vystupuje zo stepi,

            opretá o svojho milého?

 

 

 

 

Ženích:

            Ja pod jabloňou som ťa roznietil,

            tam, kde ťa porodila tvoja matka,

            kde vajatala tvoja rodička.

 

 

 

 

Snúbenica:

            6 Na srdce si ma pritlač jak prsteň,

            sťa pečať na svoje rameno!

 

 

 

 

Ženích:

            Lebo láska je mocná ako smrť

            a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.

            Jej páľa - to ohňa plápoly,

            jej plamene, to Jahveho je žiar.

            Ani veľké vody lásku neuhasia,

            ani rieky ju neodplavia.

            A keby človek za lásku chcel dať

            všetky bohatstvá svojho domu,

            len by sa opovrhlo ním.

 

 

 

 

Snúbenica - pevnosť

 

 

 

Bratia:

            8 Sestričku máme maličkú,

            čo nemá ešte prsníky.

            Čo urobíme pre sestru

            v deň, keď ju prídu pýtať za ženu?

 

            9 Ak hradba je,

            zbudujme na nej baštu striebornú.

            Ak brána je,

            obložme ju cédrovými doskami!

 

 

 

 

Snúbenica:

            10 Ja hradba som

            a moje prsníky sú ako turne.

            Lež preňho som ja tá,

            čo sa už dávno oddala.

 

 

 

 

Nad vinicou Šalamúnovou

 

 

 

Bratia:

            11 Šalamún mal v Bál-Hamone vinicu.

            Vinicu zveril opatrovníkom.

            Každý bol povinný mu za jej výnos vyrovnať

            po tisíc strieborných.

 

 

 

 

Ženích:

            12 Moja vinica je moja!

            Nechaj si tisíc, Šalamún,

            a dvesto tí, čo strážili jej ovocie.

 

 

 

 

Snúbenica, kde si?

            13 Ty, ktorá bývaš v záhradách

            - priatelia načúvajú -,

            daj počuť mi svoj hlas!

 

 

 

 

Ponáhľaj sa, ženích!

 

 

 

Snúbenica:

            14 Utekaj, milý môj,

            buď srne podobný

            alebo jeleníčaťu

            na horách voňavých!

 
replica rolex