http://www.farnostokolicne.sk

Rozpis čítaní

 01. január:  Gn 1-3, Ž 1

02. január:  Gn 4-6

03. január:  Gn 7-9, Ž 2

04. január:  Gn 10-12

05. január:  Gn 13-15, Ž 3

06. január:  Gn 16-18

07. január:  Gn 19-21, Ž 4

08. január:  Gn 22-24

09. január:  Gn 25-27, Ž 5

10. január:  Gn 28-30

11. január:  Gn 31-33, Ž 6

12. január:  Gn 34-36

13. január:  Gn  37-39, Ž 7

14. január:  Gn 40-42

15. január:  Gn 43-45, Ž 8

16. január:  Gn 46-48

17. január:  Gn 49-50, Ž 9

18. január:  Ex 1-3

19. január:  Ex 4-6, Ž 10

20. január:  Ex 7-9

21. január:  Ex 10-12, Ž 11

22. január:  Ex 13-15

23. január:  Ex 16-18, Ž 12

24. január:  Ex 19-21

25, január:  Ex 22-24, Ž 13

26. január:  Ex 25-27

27. január:  Ex 28-30, Ž 14

28. január:  Ex 31-33

29. január:  Ex 34-36, Ž 15

30. január:  Ex 37-40

31. január:  Lv 1-3, Ž 16

 

 
replica rolex