http://www.farnostokolicne.sk

Rozpis čítaní

01.10.: Oz 1-3

02.10.: Oz 4-6, Ž 132

03.10.: Oz 7-9

04.10.: Oz 10-12, Ž 133

05.10.: Oz 13-14

06.10.: Joel 1-4, Ž 134

07.10.: Am 1-3

08.10.: Am 4-6, Ž 135

09.10.: Am 7-9

10.10.: Abd 1, Ž 136

11.10.: Jon 1-4

12.10.: Mich 1-3, Ž 137

13.10.: Mich 4-7

14.10.: Nah 1-3, Ž 138

15.10.: Hab 1-3

16.10.: Sof 1-3, Ž 139

17.10.: Ag 1-2

18.10.: Zach 1-3, Ž 140

19.10.: Zach 4-6

20.10.: Zach 7-9, Ž 141

21.10.: Zach 10-12

22.10.: Zach 13-14, Ž 142

23.10.: Mal 1-3

24.10.: 1 Mach 1-3, Ž 143

25.10.: 1 Mach 4-6

26.10.: 1 Mach 7-9, Ž 144

27.10.: 1 Mach 10-12

28.10.: 1 Mach 13-16, Ž 145

29.10.: 2 Mach 1-3

30.10.: 2 Mach 4-6, Ž 146

31.10.: 2 Mach 7-9

 
replica rolex